Czym żywią się ptaki?

Pomimo, iż pustułka nie może osiągać żadnych imponujących rozmiarów, jakie są typowe dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszary prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka pomija natomiast koło podbiegunowe, do którego warunków klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany.

Zdecydowanie najwyższą liczebność pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania oraz Hiszpania. Pośród tych państw niekwestionowany prym wiodą Niemcy, na terenie których występować może aż 60 tysięcy par. W obecnej chwili nasz kraj nie kwalifikuje się do ulubionych miejsc występowania tego gatunku. Pomimo to, jest to nadal najliczniejszy sokół na terenie całego kraju.

Pokarm dla ptaków

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami , a także pazurami. Spodnia część ciała ma przepiękny, kremowy kolor, który jest w charakterystyczny sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zauważyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie wąskich, ciemnych prążków. Czytaj dalej Czym żywią się ptaki?