Czym żywią się ptaki?

Pomimo, iż pustułka nie może osiągać żadnych imponujących rozmiarów, jakie są typowe dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszary prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka pomija natomiast koło podbiegunowe, do którego warunków klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany.

Zdecydowanie najwyższą liczebność pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania oraz Hiszpania. Pośród tych państw niekwestionowany prym wiodą Niemcy, na terenie których występować może aż 60 tysięcy par. W obecnej chwili nasz kraj nie kwalifikuje się do ulubionych miejsc występowania tego gatunku. Pomimo to, jest to nadal najliczniejszy sokół na terenie całego kraju.

Pokarm dla ptaków

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami , a także pazurami. Spodnia część ciała ma przepiękny, kremowy kolor, który jest w charakterystyczny sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zauważyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie wąskich, ciemnych prążków. Czytaj dalej Czym żywią się ptaki?

Kto liczy ptaki?

Kraska zwyczajna to gatunek ptaka, który w licznych rejonach Polski występuje pod nazwą siwki. Jest to średniej wielkości ptak , będący przedstawicielem krasek, którego tryb życia śmiało uznać można za wędrowny. Kraska zwyczajna zamieszkuje tereny prawie całej Europy. Najbardziej jednak upodobała sobie rejony południowe oraz północny wschód od strony Bałtyku i Rosji.

Kraskę spotkać można także w środkowej i południowej Azji i północnozachodniej Afryce. Ostatnimi laty obserwuje się duży spadek liczebności tego gatunku. Można stwierdzić, że w pewnych krajach nie występuje już w ogóle. Warto wspomnieć, że pośród wszystkich kraskowatych, to właśnie kraska zwyczajna jest jedynym przedstawicielem, którego można spotkać na terenie Europy.

Liczebność ptaków

O południowym pochodzeniu kraski świadczy jej egzotyczne ubarwienie, które jest w pięknym, niebiesko rdzawym kolorze. Kraska zwyczajna nie wyróżnia się dymorfizmem płciowym. Różnice tkwią natomiast w porach roku, podczas których odpowiednia płeć zmienia swoje upierzenie. Budowa ciała kraski zwyczajnej jest mała, a skrzydła mają zaokrąglony kształt. Kraska zwyczajna posiada również niezwykle mocny, czarny dziób oraz nogi, które mają typowy żółtawy kolor. Czytaj dalej Kto liczy ptaki?

Gdzie spotkać gniazda?

Bocian biały to ptak z rodziny bocianowatych, który ma stosunkowo duży zasięg występowania. Jest to gatunek, który spotkać można przede wszystkim na obszarze środkowej i wschodniej Azji, Półwyspu Pinerejskiego, Półwyspu Bałkańskiego, Azji Mniejszej i Azji Środkowej , a także Północnej Afryki. Bociany białe przywykły do odznaczających się dość wysoką wilgotnością terenów nizinnych, które porośnięte są niezbyt wysoką roślinnością, natomiast bardzo często mieszczą się blisko obszarów zamieszkałych przez człowieka.

Swoje gniazda bociany białe budują w większości przypadków na wysokich drzewach lub też różnego rodzaju słupach i kominach. Budują kolistego kształtu gniazda, których średnica wynosi zazwyczaj około 1,5 metra. Ulubionym jedzeniem bociana białego są drobne bezkręgowce, płazy, niewielkich rozmiarów gady, ryby, albo też nawet mniejsze gryzonie. Gatunki tego ptaka mają niezwykle często nawet do 100 centymetrów długości.

Gniazda

Również rozpiętość skrzydeł tego przedstawiciela bocianowatych jest zadziwiająca- może osiągać nawet 200 centymetrów. Bocian biały to gatunek ptaka, który odznacza się takim samym upierzeniem u samca i samicy płci. Głowa, tułów i brzuch bociana białego są białe, natomiast na skrzydłach znajdują się czarne lotki. Kontrast stanowią czerwone nogi oraz dziób, dzięki którym ptak ten jest niezwykle prosty do rozpoznania. Lęg bociana białego zdarza się raz do roku. Czytaj dalej Gdzie spotkać gniazda?